Adatvédelmi tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy ezt a programfelületet az általános iskolák 8. évfolyamos tanulóinak felvételi eljárásban való részvételének segítésére hozta létre az Oktatási Hivatal. Ez a program nem alkalmas a 6 évfolyamos gimnáziumi, illetve 8 évfolyamos gimnáziumi felvételi jelentkezések adminisztrálására.
Adatvédelmi nyilatkozat

  Nyilatkozom, hogy az adatvédelmi tájékoztatót megismertem és tudomásul vettem. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a gyermek adatainak kezelésére jogosult vagyok.

Aláírási szabályok nyilatkozat

  Nyilatkozom, hogy a felvételi lapok aláírásával kapcsolatos szabályokat megismertem és tudomásul vettem. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a felvételi lapok aláírására jogosult vagyok.

A tájékoztatók a kiemelt szövegrészre történő kattintással érhetők el.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a szülők a gyermek iskolájának, életpályájának megválasztása tekintetében nem tudnak megegyezni, úgy az Oktatási Hivatal a jelentkező egyetlen tanulói adatlapját sem dolgozhatja fel, a felvételi végeredmény megállapítására nem kerül sor. A szülők közötti vita eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, az Oktatási Hivatal ezekben az ügyekben döntést nem hozhat.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.